Recykling

We Flandrii poddajemy recyklingowi własne odpady! Aluminium to materiał, który można poddawać recyklingowi w nieskończoność…

We Flandrii poddajemy recyklingowi własne odpady! Aluminium to materiał, który można poddawać recyklingowi w nieskończoność…
Recykling aluminium rozpoczyna się już na etapie produkcji. Wiele produktów nie nadaje się obecnie do recyklingu ze względu na sposób ich wytwarzania. Musimy więc już na etapie produkcji zacząć myśleć o stworzeniu produktów, które można później poddać recyklingowi lub ponownie wykorzystać.

„Recykling jednej tony aluminium pozwala zaoszczędzić 6 ton boksytu i 9 ton emisji CO2. Na całym świecie recykling aluminium pozwala zaoszczędzić ponad 100 milionów ton CO2 rocznie”.

Warto również dodać, że aluminium poddawane recyklingowi nie traci nic ze swoich właściwości, co jest prawdziwym plusem! W ciągu 20 lat około jedna trzecia aluminium wyprodukowanego w Europie i Stanach Zjednoczonych pochodziła ze złomu pochodzącego z recyklingu.